Haslo: Kalinin Michaił I.

Kalinin Michaił I., ur. 19 XI 1875, Wierchniaja Trojca (gubernia twerska), zm. 3 VI 1946, Moskwa, sow. działacz komunist.; od 1919 przewodn. WCIK; od 1926 czł. Biura Polit. KC WKP(b); od 1938 przewodn. Prezydium Rady Najwyższej ZSRR; współodpowiedzialny za czystki w latach 30.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowISBN (International Standard Book Number, Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki), dziesięciocyfrowy symbol nadawany od r. 1971 (w Polsce 1974) wszystkim książkom ukazującym się na świecie; składa się z czterech części: 1) grupa narodowa, językowa lub geograficzna (np. 83 - Polska), 2) wydawca, 3) konkretna książka, 4) numer kontrolny.

Promocje