Haslo: Kalinin Michaił I.

Kalinin Michaił I., ur. 19 XI 1875, Wierchniaja Trojca (gubernia twerska), zm. 3 VI 1946, Moskwa, sow. działacz komunist.; od 1919 przewodn. WCIK; od 1926 czł. Biura Polit. KC WKP(b); od 1938 przewodn. Prezydium Rady Najwyższej ZSRR; współodpowiedzialny za czystki w latach 30.Ostatnio czytane