Haslo: kapitanat portu

kapitanat portu, żegl. organ administracji wchodzący w skład urzędu mor., działający w większych portach; czuwa nad bezpieczeństwem żeglugi i porządkiem na obszarze portu i redy.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKARTOTEKI BIBLIOTECZNE, zbiory kart zawierających określone informacje, ułożonych według ustalonego systemu w skrzynkach, teczkach, kopertach, segregatorach itp., gromadzonych i udostępnianych w bibliotece. W skomputeryzowanych bibliotekach kartoteki biblioteczne (z wyjątkiem kartotek tekstowych) są elementem komputerowej bazy danych.

Promocje