Haslo: kapitanat portu

kapitanat portu, żegl. organ administracji wchodzący w skład urzędu mor., działający w większych portach; czuwa nad bezpieczeństwem żeglugi i porządkiem na obszarze portu i redy.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowLITERATURA PIĘKNA, część piśmiennictwa, w której (w przeciwieństwie do tekstów o charakterze prak-tycznoinformacyjnym, naukowym itp.) dominuje funkcja estetyczna (język wzbogacony środkami artystycznymi, fikcja literacka).

Promocje