Haslo: Kapuścik Janusz

Kapuścik Janusz, ur. 20 VI 1932, Częstochowa, zm. 30 VI 1999, Warszawa, księgoznawca, bibliotekarz, historyk nauki, edytor; profesor Uniw. Łódzkiego; dyr. Gł. Biblioteki Lekarskiej w Warszawie; badania dziejów pol. nauki i kultury w XIX i XX w.; redaktor nauk. słownika biogr. Współcześni uczeni polscy.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowINTERNET, globalna sieć komputerowa; łączy komputery na wszystkich kontynentach; umożliwia dostęp do światowego zasobu informacji oraz coraz większej liczby usług. Użytkownikiem Internetu może być każdy posiadacz komputera z odpowiednim oprogramowaniem i modemem. Internet powstał w ramach amerykańskich obronnych planów awaryjnego systemu łączności. Pierwsze na świecie wirtualne połączenie dwóch komputerów miało miejsce w r. 1969 na Uniwersytecie Standforda.

Promocje