Haslo: Karkonoski Park Narodowy

Karkonoski Park Narodowy, zał. 1959, pow. 5581 ha w tym 1726 ha pod ścisłą ochroną (2008), w szczytowych partiach pasma Karkonoszy; graniczy z czeskim parkiem nar.; na wierzchowinie grupy skał fantastycznych kształtów, polodowcowe kotły i jeziorka, torfowiska wysokie; jedyne w Sudetach piętro alpejskie roślinności; jest częścią utw. 1992 przez UNESCO Bilateralnego Rezerwatu Biosfery Karkonosze/Krkonoše.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKOMPUTER, urządzenie do elektronicznego przetwarzania informacji i wykonywania obliczeń. Pierwszy elektroniczny komputer zademonstrowano w r. 1946 na Uniwersytecie w Pensylwanii (zawierał ok. 18 tyś. lamp elektronowych). Od 1. 50. ma miejsce ciągły rozwój techniki komputerowej. Znacznie przybrał on na sile w drugiej połowie lat siedemdziesiątych, wraz z wyprodukowaniem mikroprocesora, a następnie skonstruowaniem komputera osobistego (personal computer). Postęp w rozwoju komputerów (jego skala i prędkość) nie ma równego sobie w technice. Nową jakość w wykorzystaniu komputera osobistego przyniosła sieć Internet. Komputer zmienił i wciąż zmienia wszystkie dziedziny życia.

Promocje