Haslo: Karpackie, Pogórze

Karpackie, Pogórze, obszar wyżynno-pagórkowaty między Beskidami a Podkarpaciem Północnym; wys. od ok. 300 do powyżej 500 m; głębokie doliny rzek; kotliny; obejmuje Pogórze Zachodniobeskidzkie i Pogórze Środkowobeskidzkie; rolnictwo; ropa naftowa, gaz ziemny.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, pojęcie stosowane od lat 70. dla określania nowego typu społeczeństwa kształtującego się w krajach postindustrialnych, w których większość dochodu narodowego zaczęła powstawać w szeroko rozumianym sektorze informacyjnym, a zarządzanie informacją, jej jakość i szybkość przepływu stały się czynnikiem konkurencyjności. Wyznaczniki społeczeństwa informacyjnego to m.in.: powszechny dostęp do podstawowego zakresu techniki komunikacyjnej i informacyjnej, otwarty i równy dla wszystkich dostęp do sieci komputerowych, funkcjonowanie struktur technicznych (np. lokalne infostrady światłowodowe) umożliwiających funkcjonowanie i konkurowanie podmiotu na rynku bez względu na miejsce pobytu.

Promocje