Haslo: Karpaty Marmaroskie

Karpaty Marmaroskie, Góry Marmaroskie, rum. Munţii Maramureşului, ukr. Marmarośki Karpaty, pasma Karpat Wschodnich w Rumunii i na Ukrainie, między dolinami Czarnego Czeremoszu, Białej Cisy i jej lewego dopływu Vişeu; wysokość do 1961 m (Fărcau).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKOMPUTEROWE SYSTEMY BIBLIOTECZNE, specjalistyczne programy (zestawy programów) informatyczne automatyzujące procesy biblioteczne. W polskich bibliotekach szkolnych najpopularniejszy jest system Biblioteka Szkolna - MOL (producent: firma MOL-Systemy Informatyczne), w mniejszym stopniu stosowany jest też program:

Promocje