Haslo: kasacja

kasacja [średniow. łacina cassatio ‘zmiana’, ‘zniszczenie’], w postępowaniu sądowym odwołanie od orzeczenia sądu niższej instancji do sądu ostatniej instancji (kasacyjnego) z powodu naruszeń przepisów prawa; w Polsce 1949–95 nie istniała; przywrócona 1996; sądem kasacyjnym jest Sąd Najwyższy.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowBIBLIOGRAFIA (gr. biblion książka, grapho - piszę) uporządkowany (np. alfabetycznie, chronologicznie) spis dokumentów dobranych według określonych kryteriów (zakres bibliografii, zasięg bibliografii), którego celem jest pełnienie funkcji informacyjnych (wydawnictwo informacji bezpośredniej), Podstawowe rodzaje: bibliografia adnotowana, bibliografia bieżąca, bibliografia narodowa, bibliografia osobowa, bibliografia retrospektywna, bibliografia selekcyjna, bibliografia specjalna, bibliografia załącznikowa.

Promocje