Haslo: kasacja

kasacja [średniow. łacina cassatio ‘zmiana’, ‘zniszczenie’], w postępowaniu sądowym odwołanie od orzeczenia sądu niższej instancji do sądu ostatniej instancji (kasacyjnego) z powodu naruszeń przepisów prawa; w Polsce 1949–95 nie istniała; przywrócona 1996; sądem kasacyjnym jest Sąd Najwyższy.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSPROSTOWANIE, wyjaśnienie, formalna replika na wypowiedzi dziennikarskie zawierające błędy lub pomyłki rzeczowe (np. faktograficzne). Sprostowanie może odnosić się do każdej wypowiedzi dziennikarskiej. Zasady zamieszczania sprostowań reguluje prawo prasowe. W Polsce redakcja powinna zamieścić sprostowanie: w dzienniku - do 7 dni, w czasopiśmie -w jednym z trzech kolejnych numerów, radiu i telewizji - do 14 dni.

Promocje