Haslo: Kaszgarskie, Góry

Kaszgarskie, Góry, góry w Chinach, przy granicy z Tadżykistanem; obrzeżają od zachodu Kotlinę Kaszgarską; długość ok. 100 km; wysokość do 7719 m (Kungur); lodowce, stepy (stoki północne), półpustynie i pustynie. W niektórych klasyfikacjach fizycznogeograficznych uznawane za wschodni kraniec Pamiru, w innych zazachodnie odgałęzienie Kunlunu.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKATALOG SYSTEMATYCZNY, rodzaj katalogu bibliotecznego; szereguje opisy katalogowe według ustalonego schematu w wielostopniowym układzie logicznym działów oraz poddziałów o coraz węższym zakresie treściowym. Poddziały są współrzędne wobec siebie, a podrzędne wobec działów głównych. Najstarszy rodzaj katalogu rzeczowego, bardzo rozpowszechniony, zwłaszcza jego odmiana oparta na Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.

Promocje