Haslo: katalityczne nawozy

katalityczne nawozy, nawozy zawierające substancje stymulujące wzrost roślin, niebędące składnikami pokarmowymi; gł. preparaty zawierające fitohormony, niektóre roślinne regulatory wzrostu.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKATALOG SYSTEMATYCZNY, rodzaj katalogu bibliotecznego; szereguje opisy katalogowe według ustalonego schematu w wielostopniowym układzie logicznym działów oraz poddziałów o coraz węższym zakresie treściowym. Poddziały są współrzędne wobec siebie, a podrzędne wobec działów głównych. Najstarszy rodzaj katalogu rzeczowego, bardzo rozpowszechniony, zwłaszcza jego odmiana oparta na Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.

Promocje