Haslo: Katsura Tarō

Katsura Tarō, książę, ur. 28 XI 1847, Hagi, zm. 10 XI 1913, polityk jap.; zwolennik przywrócenia władzy ces. i ograniczenia wpływów eur. w Japonii; 1901–06, 1908–11 i 1912 premier; doprowadził do aneksji Korei 1910.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowOPIS PATENTOWY, sporządzony według ustalonych zasad opis wynalazku chronionego patentem wydanym przez kompetentny organ państwowy; zawiera m.in.: informacje o wynalazku, opis dotychczasowego stanu techniki w danym zakresie, szczegółowe przedstawienie istoty wynalazku, rysunki, zastrzeżenia patentowe, bibliografię przedmiotową.

Promocje