Haslo: Kaukaski, Rezerwat

Kaukaski, Rezerwat, obszar chroniony w Rosji (Kraj Krasnodarski, Adygeja i Karaczajo-Czerkiesja), na północnych stokach Wielkiego Kaukazu; 280,4 tys. ha; zał. 1924, rezerwat biosfery od 1979; bogata flora; ok.1500 gat. (w tym 130 drzew i krzewów); lasy: dębowe, bukowe, jodłowe, świerkowe, brzozowe, klonowo-bukowe; powyżej 2400 m zarośla rododendronów i łąki wysokogórskie; od 3000 m wieczne śniegi i lodowce; ponad 60 gat. ssaków, m.in.: koziorożec kaukaski, niedźwiedź brunatny, żbik, ryś; 200 gat. ptaków, m.in.: cietrzew kaukaski, bażant kaukaski, bielik.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowCZYTANIE, proces psychofizyczny polegający na przyswajaniu treści wyrażonych za pomocą umownych znaków graficznych. Rodzaje: integralne (całościowe) - poznawanie pełnego tekstu; selektywne (wybiórcze) - wyszukiwanie w tekście fragmentów lub słów związanych z określonym tematem; pobieżne (przegląd) - ogólne zapoznanie się z tekstem.

Promocje