Haslo: Kąkolewski Krzysztof

Kąkolewski Krzysztof, ur. 16 III 1930, Warszawa, publicysta, pisarz; reportaże krajowe demaskatorskie wobec powojennej historii (Umarły cmentarz, Diament znaleziony w popiele) i zagr., wywiady z hitl. zbrodniarzami Co u pana słychać?, wywiad rzeka Wańkowicz krzepi, powieści, opowiadania, scenariusze film., szkice publicystyczne.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKSIĄŻKA: 1. Dokument graficzny (znaki pisma oraz inne symbole, obrazy) najczęściej w postaci kodeksu, o określonej liczbie stron, zawierający utrwaloną myśl ludzką. 2. Wydawnictwo zwarte zawierające tekst utrwalony graficznie. 3. Połączone jednobocznie arkusze papieru przeznaczone do zapisywania (np. książka hotelowa). 4. Potocznie synonim utworu piśmienniczego (np. literackiego).(autor; bibliofilstwo; biblio-logia; biblioteka; budowa wydawnictw; czytelnictwo; e-book; ekslibris; forma materialna książki; '"rynek mediów; środki masowego przekazu; targi książki)

Promocje