Haslo: khoisan języki

khoisan języki, języki hotentocko-buszmeńskie, najmniejsza rodzina językowa Afryki, której jedność genetyczna była wcześnie rozpoznana i nie wzbudzała większych kontrowersji; należy do niej niespełna 50 języków, mówionych na południu Afryki (na obszarze przylegającym do Kalahari, od Angoli do RPA); 2 enklawy j.k., sandawe i hatsa, znajdują się w Tanzanii.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowDZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA BIBLIOTEKI, rodzaj usług bibliotecznych, mających głównie formę informacji: 1) bibliograficznej (zawiera dane bibliograficzne dokumentu/ów); 2) bibliotecznej (o zasadach korzystania z biblioteki i rozmieszczeniu zbiorów); 3) rzeczowej (objaśnianie lub podawanie faktów, np. dat nazwisk, terminów); 4) katalogowej (o sposobie korzystania z katalogów bibliotecznych).

Promocje