Haslo: Kierzkowski Aleksander

Kierzkowski Aleksander, ur. 21 X 1816, Duchy k. Poznania, zm. 4 VIII 1870, Saint-Ours (prow. Quebec), inżynier, działacz polit. w Kanadzie; po powstaniu listopadowym 1830–31 emigrował do Francji; od 1841 w zachodniej Kanadzie, prowadził budowy i roboty publiczne; 1867 poseł do pierwszej kanad. Izby Gmin.Ostatnio czytane