Haslo: Kierzkowski Aleksander

Kierzkowski Aleksander, ur. 21 X 1816, Duchy k. Poznania, zm. 4 VIII 1870, Saint-Ours (prow. Quebec), inżynier, działacz polit. w Kanadzie; po powstaniu listopadowym 1830–31 emigrował do Francji; od 1841 w zachodniej Kanadzie, prowadził budowy i roboty publiczne; 1867 poseł do pierwszej kanad. Izby Gmin.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, pojęcie stosowane od lat 70. dla określania nowego typu społeczeństwa kształtującego się w krajach postindustrialnych, w których większość dochodu narodowego zaczęła powstawać w szeroko rozumianym sektorze informacyjnym, a zarządzanie informacją, jej jakość i szybkość przepływu stały się czynnikiem konkurencyjności. Wyznaczniki społeczeństwa informacyjnego to m.in.: powszechny dostęp do podstawowego zakresu techniki komunikacyjnej i informacyjnej, otwarty i równy dla wszystkich dostęp do sieci komputerowych, funkcjonowanie struktur technicznych (np. lokalne infostrady światłowodowe) umożliwiających funkcjonowanie i konkurowanie podmiotu na rynku bez względu na miejsce pobytu.

Promocje