Haslo: kijowska kultura

kijowska kultura, archeol. kultura zajmująca w późnym okresie wpływów rzym. (III–IV w.) rozległe obszary strefy leśnej w dorzeczu górnego Dniepru, Desny i Sejmu; jest najwcześniejszym zespołem, który można łączyć ze Słowianami lub ich bezpośrednimi przodkami (pozostającymi w ścisłym związku z plemionami bałtyjskimi).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSUBSKRYPCJA, zobowiązanie się do kupienia publikacji (najczęściej kosztownego wydawnictwa wielotomowego). Wiąże się niekiedy z koniecznością wpłacenia zaliczki. Subskrypcja pozwala wydawnictwu na szacunkowe ustalenie wielkości nakładu kosztownego zazwyczaj dzieła oraz na pozyskanie części pieniędzy na jego wydanie. Potocznie niekiedy w znaczeniu prenumerata.

Promocje