Haslo: kijowska kultura

kijowska kultura, archeol. kultura zajmująca w późnym okresie wpływów rzym. (III–IV w.) rozległe obszary strefy leśnej w dorzeczu górnego Dniepru, Desny i Sejmu; jest najwcześniejszym zespołem, który można łączyć ze Słowianami lub ich bezpośrednimi przodkami (pozostającymi w ścisłym związku z plemionami bałtyjskimi).Ostatnio czytane