_
Slownik terminowTEKST GŁÓWNY, tekst podstawowy opublikowanego utworu; może być podzielony na działy, rozdziały, paragrafy, artykuły.

Promocje