Haslo: Apponyi Albert

Apponyi [ọpponi] Albert, hrabia, ur. 29 V 1846, Wiedeń, zm. 7 II 1933, Genewa, polityk węg.; 1906–10 i 1917–18 min. oświaty; zwolennik madziaryzacji mniejszości nar.; 1919–20 przewodniczący delegacji węg. na paryską konferencję pokojową, 1920 podpisał traktat w Trianon.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPROPAGANDA, celowe oddziaływanie przez środki masowego przekazu na zbiorowość i jednostki zmierzające do pozyskania zwolenników i sojuszników, zaszczepienia pożądanych przekonań, wywołania określonych dążeń i zachowań, zwłaszcza w sferze poglądów społecznych, religijnych i politycznych. W języku potocznym utrwalone znaczenie pejoratywne "prania mózgów", głoszenia nieprawdy.

Promocje