Haslo: Kmicic Samuel

Kmicic Samuel, data ur. nieznana, zm. przed 13 IV 1692, pułkownik wojsk litew. od 1656, chorąży orszański od 1658, strażnik w. litew. od 1676; głośny z odwagi i brawury, pierwowzór bohatera Potopu H. Sienkiewicza.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKATALOG PRZEDMIOTOWY, rodzaj katalogu bibliotecznego; szereguje opisy katalogowe według treści dzieła w porządku alfabetycznym haseł, którymi są tematy wraz z określnikami. Katalog przedmiotowy nie wiąże dziedzin wiedzy (nie tworzy logicznie stopniowanej całości), lecz je rozdziela w szereg pojedynczych, samodzielnych tematów.

Promocje