Haslo: Kobendza Roman

Kobendza Roman, ur. 15 II 1886, Niechcice k. Piotrkowa Trybunalskiego, zm. 24 XI 1955, Warszawa, mąż Jadwigi Kobendzyny, botanik, leśnik; od 1946 profesor SGGW; prace z zakresu biologii i ekologii drzew, fitosocjologii i florystyki; inicjator i współorganizator Kampinoskiego Parku Narodowego i Ogrodu Bot. PAN w Warszawie.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowBIBLIOTEKA NARODOWA, biblioteka odpowiedzialna za gromadzenie, opracowanie i trwałe przechowanie pełnej produkcji wydawniczej danego państwa (kraju) oraz wydawnictw zagranicznych dotyczących tego państwa (kraju). BN w Polsce została powołana do życia w r. 1928.

Promocje