Haslo: kojarzenie zwierząt

kojarzenie zwierząt, zootechn. łączenie samca z samicą w celu uzyskania od nich potomstwa; k.z. niekrewniacze (wolne) — osobników niespokrewnionych ze sobą; k.z. krewniacze (wsobne) — kazirodcze lub w dalszym pokrewnieństwie — przy tworzeniu i doskonaleniu ras (odmian) zwierząt w hodowli zarodowej.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowFILM: 1. Wyrażająca określone treści seria następujących po sobie obrazów (z dźwiękiem lub bez), utrwalonych na nośniku umożliwiającym wielokrotne odtwarzanie i wywołującym wrażenie ruchu. Pierwszy pokaz filmowy zorganizowali bracia Lumiere w Paryżu 22 III 1895. Do pół. 1. 20. produkowano filmy nieme, emisji czasem towarzyszyła muzyka (na żywo lub mechaniczna). Początkowo filmy wyświetlane były wyłącznie na pokazach publicznych (w kinie), od 1. 40. również w domu (dzięki telewizji), na kasecie wideo, ostatnio także DVD. 2. Dziedzina twórczości artystycznej, rodzaj widowiska masowego.

Promocje