Haslo: Kolcow Aleksiej W.

Kolcow Aleksiej W., ur. 15 X 1809, Woroneż, zm. 10 XI 1842, tamże, poeta rosyjski; romantyk; poezje inspirowane folklorem, ukazujące życie wsi ros., liryka rel., filoz., także miłosna i pejzażowa; do wielu jego wierszy skomponowano muzykę (M. Glinka).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowADNOTACJA: l. Zwięzła charakterystyka dokumentu dotycząca jego treści i (lub) cech pozatreściowych (formalnowydawniczych) specyficznych dla danego dokumentu Stosowana np. w bibliografii odnotowanej. katalogu obrazkowym. Rodzaje adnotacji: wyjaśniająca, zawartościowa, księgoznawcza, zalecająca. 2. Potocznie: uwaga, dopisek. przypis, notatka - sporządzone w postaci pisemnej.

Promocje