Haslo: Kolcow Michaił J.

Kolcow Michaił J., 12 VI 1898, Kijów, 2 II 1940, ros. pisarz i publicysta; współzał. pism „Ogoniok” i „Krokodił”; felietony satyr.; brał udział w wojnie domowej w Hiszpanii 1936–39 (zbiór reportaży Dziennik hiszpański); rozstrzelany podczas wielkiej czystki.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowZASIĘG BIBLIOGRAFII, jedna z dwóch cech stanowiących o rodzaju bibliografii. Zasięg bibliografii, jest określony przez cechy wydawniczo-formalne dokumentów zarejestrowanych w bibliografii: zasięg bibliografii autorski jest wyznaczony przez autorstwo zarejestrowanych dokumentów (np. w bibliografii osobowej); zasięg bibliografii chronologiczny wyznacza data wydania dokumentów (np. w bibliografii bieżącej, bibliografii retrospektywnej); inne rodzaje: zasięg bibliografii językowy; piśmienniczy; terytorialny.

Promocje