Haslo: Komarnicki Lucjusz

Komarnicki Lucjusz, ur. 29 I 1884, Pilawa k. Siedlec, zm. 25 III 1926, Warszawa, historyk i teoretyk literatury pol., dydaktyk; nowatorskie metodologicznie podręczniki Historia literatury polskiej wieku XIX, do roku 1830, Stylistyka polska.Ostatnio czytane