Haslo: Komarnicki Lucjusz

Komarnicki Lucjusz, ur. 29 I 1884, Pilawa k. Siedlec, zm. 25 III 1926, Warszawa, historyk i teoretyk literatury pol., dydaktyk; nowatorskie metodologicznie podręczniki Historia literatury polskiej wieku XIX, do roku 1830, Stylistyka polska.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowOPIS KATALOGOWY, opis egzemplarza dokumentu znajdującego się w bibliotece sporządzony (na karcie katalogowej lub w postaci wpisu do komputerowej bazy danych) według określonych zasad. Zawiera przede wszystkim opis bibliograficzny, hasło, sygnaturę książki, ewentualnie także inne informacje, jak elementy charakterystyki treściowej dokumentu (znak klasyfikacji, hasło przedmiotowe, adnotację), numery ewidencji inwentarzowej, określenie miejsca dokumentu w bibliotece.

Promocje