Haslo: Komitet Badań Naukowych

Komitet Badań Naukowych (KBN), naczelny organ administracji państwowej do spraw nauki i techniki (powołany 1991), mający uprawnienia koordynacyjne w stosunku do PAN, Ministerstwa Edukacji Narodowej, in. min. i szkół wyższych; 2005 przekształcony w Radę Nauki przy Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSŁOWNIK, zbiór wyrazów lub pojęć danego języka uszeregowanych najczęściej alfabetycznie, z wyjaśnieniem znaczeń w tym samym lub innym języku. W większych słownikach podawane bywają także inne informacje, np. wymowa, etymologia, cytaty ilustrujące użycie, synonimy. Rodzaje słowników: rzeczowe- poświęcone określonym dziedzinom wiedzy (np. medyczny, muzyczny, techniczny) oraz językowe: ogólne (np. Słownik języka polskiego), specjalne (np. Słownik wyrazów obcych) i przekładowe (np. słownik polsko-niemiecki).

Promocje