Haslo: Komitet Badań Naukowych

Komitet Badań Naukowych (KBN), naczelny organ administracji państwowej do spraw nauki i techniki (powołany 1991), mający uprawnienia koordynacyjne w stosunku do PAN, Ministerstwa Edukacji Narodowej, in. min. i szkół wyższych; 2005 przekształcony w Radę Nauki przy Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Ostatnio czytane