Haslo: Kompania Wschodnioindyjska

Kompania Wschodnioindyjska, Vereenigde Oost-Indische Companie (VOC), 1602–1798 holenderska kompania handlowa; działała głównie w rejonie Azji Południowo-Wschodniej; otrzymała od władz Republiki Zjednoczonych Prowincji szerokie uprawnienia, w tym polityczne i wojskowe; w XVII w. opanowała wyspy obecnej Indonezji i Cejlon.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowINFORMACJA: 1. Każda wiadomość będąca odbiciem rzeczywistości lub ją zastępująca. 2. Powiadamianie społeczeństwa lub określonych grup za pomocą środków masowego przekazu o bieżących lub prognozowanych wydarzeniach, mających istotne znaczenie lub wzbudzających szczególne zainteresowanie odbiorców. 3. Dziedzina nauki, której przedmiotem badania są procesy informacyjne. 4. Zorganizowana działalność (np. biblioteki), której zadaniem jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie informacji o osiągnięciach nauki, techniki i innych dziedzin życia społecznego. 5. inform. Obiekt abstrakcyjny, który może być w postaci zakodowanej zapisywany (na nośnikach informacji), przesyłany, przetwarzany za pomocą programów komputerowych i używany do sterowania urządzeniami.

Promocje