Haslo: Kompania Wschodnioindyjska

Kompania Wschodnioindyjska, Vereenigde Oost-Indische Companie (VOC), 1602–1798 holenderska kompania handlowa; działała głównie w rejonie Azji Południowo-Wschodniej; otrzymała od władz Republiki Zjednoczonych Prowincji szerokie uprawnienia, w tym polityczne i wojskowe; w XVII w. opanowała wyspy obecnej Indonezji i Cejlon.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowOPIS BIBLIOGRAFICZNY, uporządkowany według określonych zasad zespół danych o dokumencie służących do jego identyfikacji, z reguły przejmowanych z opisywanego dokumentu w nie zmienionej postaci, oraz informacji uzupełniających i interpretujących te dane.

Promocje