Haslo: Komunistyczna Partia Wietnamu

Komunistyczna Partia Wietnamu (KPW), Dang Cong San Viet Nam, partia rządząca w Wietnamie; zał. 1930, sekcja Międzynarodówki Komunist.; poprzednie nazwy: do 1951 Komunist. Partia Indochin, do 1976 Partia Pracujących Wietnamu; 1986 zdecydowała się na ustępstwa w sferze gosp.; do 1969 przywódcą partii był Ho Chi Minh.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSPROSTOWANIE, wyjaśnienie, formalna replika na wypowiedzi dziennikarskie zawierające błędy lub pomyłki rzeczowe (np. faktograficzne). Sprostowanie może odnosić się do każdej wypowiedzi dziennikarskiej. Zasady zamieszczania sprostowań reguluje prawo prasowe. W Polsce redakcja powinna zamieścić sprostowanie: w dzienniku - do 7 dni, w czasopiśmie -w jednym z trzech kolejnych numerów, radiu i telewizji - do 14 dni.

Promocje