Haslo: konfiguracja

konfiguracja [łac. configuratio ‘ukształtowanie’, ‘porównanie’], chem. takie rozmieszczenie w przestrzeni atomów lub grup atomów w cząsteczkach związku chem., które wymaga rozrywania i ponownego tworzenia wiązań chem. podczas przekształcania jednych izomerów konfiguracyjnych w drugie.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowWYDAWNICTWO ZBIOROWE, wydawnictwo ciągłe, ukazujące się nieregularnie, składające się z tomów opatrzonych tym samym tytułem i kolejną numeracją, zawierające zazwyczaj kilka lub kilkanaście prac różnych autorów.

Promocje