Haslo: konfiguracja

konfiguracja [łac. configuratio ‘ukształtowanie’, ‘porównanie’], chem. takie rozmieszczenie w przestrzeni atomów lub grup atomów w cząsteczkach związku chem., które wymaga rozrywania i ponownego tworzenia wiązań chem. podczas przekształcania jednych izomerów konfiguracyjnych w drugie.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowCZYTELNICTWO: 1. Czytanie "książek i "czasopism jako zjawisko społeczne. 2. Proces społecznej komunikacji, polegający na przyswajaniu sobie przez czytelników piśmienniczego dorobku kulturalnego. 3. Uwarunkowane czynnikami społecznymi i psychofizycznymi zjawiska i procesy związane ze stosunkiem czytelników do książek i prasy, korzystaniem z nich i oddziaływaniem lektury na odbiorców.

Promocje