Haslo: konfiguracja

konfiguracja [łac. configuratio ‘ukształtowanie’, ‘porównanie’], chem. takie rozmieszczenie w przestrzeni atomów lub grup atomów w cząsteczkach związku chem., które wymaga rozrywania i ponownego tworzenia wiązań chem. podczas przekształcania jednych izomerów konfiguracyjnych w drugie.Ostatnio czytane