Haslo: konfiguracja

konfiguracja [łac. configuratio ‘ukształtowanie’, ‘porównanie’], chem. takie rozmieszczenie w przestrzeni atomów lub grup atomów w cząsteczkach związku chem., które wymaga rozrywania i ponownego tworzenia wiązań chem. podczas przekształcania jednych izomerów konfiguracyjnych w drugie.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowNOŚNIK DANYCH, inform. ośrodek przechowujący lub przeznaczony do przechowywania w nim danych (ciągów symboli). Zapisanie jakiegoś symbolu na nośniku danych polega na wywołaniu w nim określonej, lokalnej zmiany jego właściwości (np. w przypadku materiału magnetycznego zmianie ulega namagnesowanie jego fragmentu). Nośnikami danych dla komputera są m.in.: tranzystorowa pamięć operacyjna, dyski magnetyczne i CD-ROM.

Promocje