Haslo: konkordancja

konkordancja [średniow. łacina concordantia ‘zgodność’, ‘ugoda’], alfabetyczny spis słów z wybranego utworu lit. ze wskazaniem miejsc ich występowania w tekście; najczęściej k. biblijna.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKATALOG PRZEDMIOTOWY, rodzaj katalogu bibliotecznego; szereguje opisy katalogowe według treści dzieła w porządku alfabetycznym haseł, którymi są tematy wraz z określnikami. Katalog przedmiotowy nie wiąże dziedzin wiedzy (nie tworzy logicznie stopniowanej całości), lecz je rozdziela w szereg pojedynczych, samodzielnych tematów.

Promocje