Haslo: konkordancja

konkordancja [średniow. łacina concordantia ‘zgodność’, ‘ugoda’], alfabetyczny spis słów z wybranego utworu lit. ze wskazaniem miejsc ich występowania w tekście; najczęściej k. biblijna.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU, mass media, środki komunikowania masowego, środki masowej informacji i propagandy, urządzenia i instytucje służące do przekazywania treści adresowanych do licznych grup odbiorców. Cechy charakterystyczne: zasięg co najmniej ponadregionalny (lepiej ogólnokrajowy lub zmierzający do globalnego) możliwy do osiągnięcia dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii; publiczny, dostosowany do masowego odbiorcy charakter przekazywanych treści.

Promocje