Haslo: konkordancja

konkordancja [średniow. łacina concordantia ‘zgodność’, ‘ugoda’], alfabetyczny spis słów z wybranego utworu lit. ze wskazaniem miejsc ich występowania w tekście; najczęściej k. biblijna.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowDOKUMENT WTÓRNY, dokument sporządzony na podstawie dokumentu pierwotnego lub dokumentu pochodnego, identyczny z nim pod względem zawartości, ale różniący się postacią zewnętrzną (np. kopia wykonana techniką kserografii, mikrokopia).

Promocje