Haslo: konkordancja

konkordancja [średniow. łacina concordantia ‘zgodność’, ‘ugoda’], alfabetyczny spis słów z wybranego utworu lit. ze wskazaniem miejsc ich występowania w tekście; najczęściej k. biblijna.Ostatnio czytane