Haslo: kontrkultura

kontrkultura, ruch społeczny, kwestionujący podstawowe normy, wartości i sposoby komunikowania współczesnej kultury masowej, odrzucający rozwiązania tradycyjne w imię wolności, tolerancji, nieskrępowanej twórczości; pojawiła się w połowie lat 60. XX w. w USA.Ostatnio czytane