Haslo: adaptacjonizm

adaptacjonizm [łac.], historycznie kierunek ewolucjonizmu, teoria, wg której dobór naturalny jest jedyną siłą ewolucyjną; współcześnie — koncepcja traktująca wszystkie fenotypowe cechy organizmów jako adaptacje, będące bezpośrednim skutkiem działania doboru naturalnego.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowEKSLIBRIS (lać. ex libris 'z książek'), artystycznie skomponowany znak własnościowy książki z nazwiskiem i symbolicznym znakiem właściciela lub nazwą instytucji, odbity na kartce przyklejanej na wewnętrzną stronę okładki; historycznie pełnił funkcje użytkowe, obecnie jest formą grafiki artystycznej.

Promocje