Haslo: adaptacjonizm

adaptacjonizm [łac.], historycznie kierunek ewolucjonizmu, teoria, wg której dobór naturalny jest jedyną siłą ewolucyjną; współcześnie — koncepcja traktująca wszystkie fenotypowe cechy organizmów jako adaptacje, będące bezpośrednim skutkiem działania doboru naturalnego.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPRASOWE PRAWO, przepisy regulujące funkcjonowanie środków masowego przekazu, zwłaszcza gazet, czasopism, radia i telewizji. Obejmuje m.in. przepisy rejestrowania organów prasowych, prawa i obowiązki dziennikarzy, sprawy przekazywania informacji przez organy władzy, krytyki prasowej, praw do sprostowania, zasad postępowania w sprawach prasowych itp.

Promocje