Haslo: Kossakowski Józef Ignacy

Kossakowski Józef Ignacy, ur. 1757, Krakowskie, zm. 3 VII 1829, Warszawa, działacz oświatowy; 1795–1813 zwierzchnik (dyr.) szkół w guberniach litew., 1812 sekr. gen. Rządu Tymczasowego W. Księstwa Litew., od 1817 wizytator generalny Komisji Rządowej Wyznań Rel. i Oświecenia Publicznego Królestwa Pol.; literat, 1815 współzał. Tow. Iksów.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowINFORMACJA: 1. Każda wiadomość będąca odbiciem rzeczywistości lub ją zastępująca. 2. Powiadamianie społeczeństwa lub określonych grup za pomocą środków masowego przekazu o bieżących lub prognozowanych wydarzeniach, mających istotne znaczenie lub wzbudzających szczególne zainteresowanie odbiorców. 3. Dziedzina nauki, której przedmiotem badania są procesy informacyjne. 4. Zorganizowana działalność (np. biblioteki), której zadaniem jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie informacji o osiągnięciach nauki, techniki i innych dziedzin życia społecznego. 5. inform. Obiekt abstrakcyjny, który może być w postaci zakodowanej zapisywany (na nośnikach informacji), przesyłany, przetwarzany za pomocą programów komputerowych i używany do sterowania urządzeniami.

Promocje