Haslo: Kossakowski Józef Ignacy

Kossakowski Józef Ignacy, ur. 1757, Krakowskie, zm. 3 VII 1829, Warszawa, działacz oświatowy; 1795–1813 zwierzchnik (dyr.) szkół w guberniach litew., 1812 sekr. gen. Rządu Tymczasowego W. Księstwa Litew., od 1817 wizytator generalny Komisji Rządowej Wyznań Rel. i Oświecenia Publicznego Królestwa Pol.; literat, 1815 współzał. Tow. Iksów.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKOMUNIKOWANIE MASOWE, jedna z form komunikowania; przekazywanie za pośrednictwem urządzeń technicznych określonych treści, skierowanych jednocześnie do liczebnie wielkich, zróżnicowanych społecznie i anonimowych grup odbiorców. Głównym składnikiem komunikowania masowego są środki masowego przekazu.

Promocje