Haslo: Kostarykańczycy

Kostarykańczycy, latynoamer. naród kształtujący się w granicach Kostaryki; 4,3 mln; językiem nar. jest hiszp., a dominującą religią katolicyzm; większość K. (ok. 85%) to potomkowie przybyszów z Płw. Iberyjskiego z okresu hiszp. panowania kolonialnego; Metysów, zw. Ladinos jest ok. 10%; ludność pochodzenia afryk., ok. 3%, to potomkowie niewolników z Jamajki, którzy osiedlili się na karaibskich wybrzeżach kraju w XIX w. zachowując wiele cech odrębnej kultury kręgu afroantylskiego oraz anglokreolski język; nieliczni Indianie żyją na marginesie gł. nurtu życia społeczeństwa.Ostatnio czytane