Haslo: Kostarykańczycy

Kostarykańczycy, latynoamer. naród kształtujący się w granicach Kostaryki; 4,3 mln; językiem nar. jest hiszp., a dominującą religią katolicyzm; większość K. (ok. 85%) to potomkowie przybyszów z Płw. Iberyjskiego z okresu hiszp. panowania kolonialnego; Metysów, zw. Ladinos jest ok. 10%; ludność pochodzenia afryk., ok. 3%, to potomkowie niewolników z Jamajki, którzy osiedlili się na karaibskich wybrzeżach kraju w XIX w. zachowując wiele cech odrębnej kultury kręgu afroantylskiego oraz anglokreolski język; nieliczni Indianie żyją na marginesie gł. nurtu życia społeczeństwa.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowINFORMACJA DZIENNIKARSKA, jeden z podstawowych gatunków dziennikarskich, reprezentowanych w prasie. Współczesna informacja jest rozpowszechniana za pomocą wszystkich dostępnych środków (językowe, językowoobrazowe, dźwiękowe, wizualne). Podział ze względu na technikę przekazu: informacja prasowa (w tym fotoinformacja), radiowa i telewizyjna; ze względu na charakter źródeł: informacja własna (pochodząca od stałych współpracowników danej redakcji bądź przekazana jej na prawach wyłączności), informacja agencyjna (otrzymana z agencji prasowej w formie biuletynów, serwisu zdjęciowego lub filmowego), informacja oficjalna (urzędowe komunikaty władz, instytucji, organizacji itp.); podział ze względu na zakres tematyki: lokalna, krajowa, zagraniczna.

Promocje