Haslo: Kotula Bolesław

Kotula Bolesław, ur. 27 X 1849, Cieszyn, zm. 19 VIII 1898, syn Andrzeja, brat Jerzego, botanik i zoolog; autor dzieła o pionierskim znaczeniu dla florystyki i geobotaniki Rozmieszczenie roślin naczyniowych w Tatrach; zginął w Alpach.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowBIBLIOGRAFIA (gr. biblion książka, grapho - piszę) uporządkowany (np. alfabetycznie, chronologicznie) spis dokumentów dobranych według określonych kryteriów (zakres bibliografii, zasięg bibliografii), którego celem jest pełnienie funkcji informacyjnych (wydawnictwo informacji bezpośredniej), Podstawowe rodzaje: bibliografia adnotowana, bibliografia bieżąca, bibliografia narodowa, bibliografia osobowa, bibliografia retrospektywna, bibliografia selekcyjna, bibliografia specjalna, bibliografia załącznikowa.

Promocje