Haslo: krajarka

krajarka, maszyna do krajania ułożonych wielowarstwowo materiałów włóknistych (papieru, tkaniny, przędziny, włókniny, skór); służy też do wycinania elementów, np. odzieży (k. krawiecka); krojenie nożami lub bezkontaktowe, za pomocą łuku elektr., plazmy, promienia lasera.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowREDAKCJA: 1. Instytucja (lub jej część) zajmująca się przygotowywaniem do wydania (emisji) książek, czasopism, audycji radiowych lub telewizyjnych. Także lokal tej instytucji. 2. Zespół osób należący do kierownictwa redakcji prasowej lub wydawniczej (kolegium redakcyjne); rzadziej stosowane w szerokim znaczeniu - jako zespół pracowników merytorycznych (łącznie ze współpracującymi np. korespondentami) redakcji. 3. Zredagowany utwór; wersja, wariant tekstu.

Promocje