Haslo: krajarka

krajarka, maszyna do krajania ułożonych wielowarstwowo materiałów włóknistych (papieru, tkaniny, przędziny, włókniny, skór); służy też do wycinania elementów, np. odzieży (k. krawiecka); krojenie nożami lub bezkontaktowe, za pomocą łuku elektr., plazmy, promienia lasera.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowOPIS BIBLIOGRAFICZNY, uporządkowany według określonych zasad zespół danych o dokumencie służących do jego identyfikacji, z reguły przejmowanych z opisywanego dokumentu w nie zmienionej postaci, oraz informacji uzupełniających i interpretujących te dane.

Promocje