Haslo: krążek maciczny

krążek maciczny, środek antykoncepcyjny i leczn.; plastikowa wkładka w formie spirali lub krążka, wprowadzana do jamy macicy; utrzymuje macicę we właściwej pozycji; mechanicznie zapobiega zapłodnieniu.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowLITERATURA PIĘKNA, część piśmiennictwa, w której (w przeciwieństwie do tekstów o charakterze prak-tycznoinformacyjnym, naukowym itp.) dominuje funkcja estetyczna (język wzbogacony środkami artystycznymi, fikcja literacka).

Promocje