Haslo: krążek maciczny

krążek maciczny, środek antykoncepcyjny i leczn.; plastikowa wkładka w formie spirali lub krążka, wprowadzana do jamy macicy; utrzymuje macicę we właściwej pozycji; mechanicznie zapobiega zapłodnieniu.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowMEDIA, środki przekazu, określenie systemów i narzędzi przekazywania informacji oraz treści rozrywkowych w postaci zapisów tekstowych, wizualnych i audialnych (np. gazety, czasopisma, książki, radio, "telewizja, sprzęt wideo, bilboardy, filmy, płyty). Media o największym zasięgu zwane są środka-mi masowego przekazu (mass mediami).

Promocje