_
Slownik terminowFORMATOWANIE: 1. Przygotowanie czystego nośnika danych (zwłaszcza dysku) do pracy. 2. Redagowanie przez program komputerowy informacji przed ich wyświetleniem na ekranie, wydrukowaniem lub przetworzeniem.

Promocje