Haslo: krezol

krezol, metylofenol, CH3C6H4OH, związek org., hydroksylowa pochodna toluenu, występująca w postaci 3 izomerów: m-krezol — ciecz, o-krezol i p-krezol — kryształy; stosowany w syntezie org. oraz do odkażania (lizol).Ostatnio czytane