Haslo: krezol

krezol, metylofenol, CH3C6H4OH, związek org., hydroksylowa pochodna toluenu, występująca w postaci 3 izomerów: m-krezol — ciecz, o-krezol i p-krezol — kryształy; stosowany w syntezie org. oraz do odkażania (lizol).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowLITERATURA PIĘKNA, część piśmiennictwa, w której (w przeciwieństwie do tekstów o charakterze prak-tycznoinformacyjnym, naukowym itp.) dominuje funkcja estetyczna (język wzbogacony środkami artystycznymi, fikcja literacka).

Promocje