Haslo: Kropotkin Piotr A.

Kropotkin Piotr A., książę, ur. 9 XII 1842, Moskwa, zm. 8 II 1921, Dmitrow k. Moskwy, rosyjski geograf, teoretyk i działacz anarchistyczny; propagator anarchizmu komunistycznego; w zakresie geografii i geologii zajmował się m.in. teorią zlodowacenia Europy; Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowODSYŁACZ, zapis pomocniczy stosowany w bibliografiach, indeksach, encyklopediach, słownikach, prowadzący do określonego terminu. Zaopatrzony jest w zwrot "zob." (odsyłacz ogólny i całkowity), "zob. też" (odsyłacz uzupełniający) lub znak graficzny (gwiazdka, litera liczba, strzałka itp.).

Promocje