Haslo: krośnieński, powiat

krośnieński, powiat, pow. ziemski w woj. podkarpackim, na południu graniczy ze Słowacją; dzieli się na 9 gmin; siedziba starostwa w Krośnie (poza granicą p.k.); inne m.: Jedlicze, Rymanów, Iwonicz Zdrój, Dukla; w części środkowej równinny, na obrzeżach pagórkowaty i górzysty; gł. rz.: Wisłok, Jasiołka; region roln.-przem. oraz turyst.-uzdrowiskowy; eksploatowane złoża ropy naftowej i gazu ziemnego oraz surowców skalnych; wody miner.; część Magurskiego Parku Nar., parki krajobrazowe — Jaśliski i Czarnorzecko-Strzyżowski.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowZBIORY BIBLIOTECZNE, opracowany i uporządkowany zbiór dokumentów stanowiących majątek biblioteki. Należą tu wydawnictwa zwarte, wydawnictwa ciągłe oraz tzw. zbiory specjalne, do których zalicza się: dokumenty dźwiękowe (np. kasety magnetofonowe, płyty kompaktowe z nagraniami muzycznymi); dokumenty elektroniczne (np. dyskietki komputerowe); dokumenty ikonograficzne; dokumenty kartograficzne; dokumenty oglądowe; dokumenty słuchowo-oglądowe; dokumenty normalizacyjne; mikroformy; rękopisy. W zależności od rodzaju, wielkości biblioteki i charakteru poszczególnych materiałów zbiory przechowywane są w magazynach, w wypożyczalni, jako księgozbiór podręczny. Biblioteka gromadzi i opracowuje zbiory w celu ich udostępniania.

Promocje