Haslo: krośnieński, powiat

krośnieński, powiat, pow. ziemski w woj. podkarpackim, na południu graniczy ze Słowacją; dzieli się na 9 gmin; siedziba starostwa w Krośnie (poza granicą p.k.); inne m.: Jedlicze, Rymanów, Iwonicz Zdrój, Dukla; w części środkowej równinny, na obrzeżach pagórkowaty i górzysty; gł. rz.: Wisłok, Jasiołka; region roln.-przem. oraz turyst.-uzdrowiskowy; eksploatowane złoża ropy naftowej i gazu ziemnego oraz surowców skalnych; wody miner.; część Magurskiego Parku Nar., parki krajobrazowe — Jaśliski i Czarnorzecko-Strzyżowski.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPRĘDKOŚĆ CZYTANIA, pomiar sprawności cichego czytania; wyrażana w liczbie słów przeczytanych w ciągu minuty (stosuje się teksty publicystyczne lub popularnonaukowe o średnim poziomie trudności). Klasyfikacja: 170-200 - bardzo wolno, 230-250 - przeciętnie, 300-350 - średnio szybko, 450-550-bardzo szybko, 550-650 - wybitnie. Przeciętna prędkość czytania - 230-250.

Promocje