Haslo: Krzanowice

Krzanowice, m. w województwie śląskim (pow. raciborski), u ujścia Młyńskiego Rowu do Białej Wody (dorzecze Odry), przy granicy z Czechami; 2,2 tys. mieszk. (2006); ośr. usługowy dla rolnictwa; przejścia graniczne (mały ruch graniczny) K.–Chuchelna, K.–Strakovice; prawa miejskie 2001.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowCZASOPISMO, pismo, wydawnictwo periodyczne ukazujące się (drukiem lub w innej postaci) nie częściej niż dwa razy w tygodniu. Podział ze względu na częstotliwość ukazywania się: tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, kwartalniki, półroczniki, roczniki. Podział ze względu na treść: popularnonaukowe, naukowe, społeczno-polityczne, społeczno-kulturalne, literackie, techniczne, turystyczne, satyryczne itp. Podział ze względu na adresatów: dla dorosłych, dziecięce, młodzieżowe, kobiece, fachowe itp. W czasopiśmie istotną rolę odgrywają: ukształtowanie redakcyjne (tytulatura, teksty, działy, stopka redakcyjna), rodzaj i układ elementów typograficznych i graficznych (krój pisma, liczba łamów na kolumnie, ilustracje, tabele, tytuły). Kształtują one układ graficzny czasopisma (dynamicznym, statycznym, mieszanym) odróżniają dany tytuł od innych czasopism.

Promocje