Haslo: Krzanowice

Krzanowice, m. w województwie śląskim (pow. raciborski), u ujścia Młyńskiego Rowu do Białej Wody (dorzecze Odry), przy granicy z Czechami; 2,2 tys. mieszk. (2006); ośr. usługowy dla rolnictwa; przejścia graniczne (mały ruch graniczny) K.–Chuchelna, K.–Strakovice; prawa miejskie 2001.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowANALIZA DOKUMENTACYJNA, abstrakt, zwięzłe streszczenie dokumentu pierwotnego, towarzyszące jego opisowi bibliograficznemu lub tekstowi dokumentu .Rodzaje: omawiająca (szczegółowa), wskazująca (tematyka. główne tezy dokumentu). Obecnie coraz częściej powstają abstrakty w języku informatycznym tworzone za pomocą deskryptorów lub słów kluczowych, a używane zwłaszcza w tezaurusach. Analizę dokumentacyjną stosuje się głównie w wydawnictwach informacyjnych, które ułatwiają poznawanie literatury z danej dziedziny.

Promocje