Haslo: Krzemieniec

Krzemieniec, Kremeneć, Kremenets', m. na Ukrainie (obw. tarnopolski); 22 tys. mieszk. (2003); przemysł spoż., fabryka mebli; dom muzeum J. Słowackiego; prawa miejskie od 1438; Liceum Krzemienieckie 1805–32; ruiny zamku książęcego (XIII, XIV w.), kościoły (XVII–XVIII w.), kolegium jezuickie (XVIII w.); Muzeum Juliusza Słowackiego (2004).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, pojęcie stosowane od lat 70. dla określania nowego typu społeczeństwa kształtującego się w krajach postindustrialnych, w których większość dochodu narodowego zaczęła powstawać w szeroko rozumianym sektorze informacyjnym, a zarządzanie informacją, jej jakość i szybkość przepływu stały się czynnikiem konkurencyjności. Wyznaczniki społeczeństwa informacyjnego to m.in.: powszechny dostęp do podstawowego zakresu techniki komunikacyjnej i informacyjnej, otwarty i równy dla wszystkich dostęp do sieci komputerowych, funkcjonowanie struktur technicznych (np. lokalne infostrady światłowodowe) umożliwiających funkcjonowanie i konkurowanie podmiotu na rynku bez względu na miejsce pobytu.

Promocje