Haslo: Krzemieniec

Krzemieniec, Kremeneć, Kremenets', m. na Ukrainie (obw. tarnopolski); 22 tys. mieszk. (2003); przemysł spoż., fabryka mebli; dom muzeum J. Słowackiego; prawa miejskie od 1438; Liceum Krzemienieckie 1805–32; ruiny zamku książęcego (XIII, XIV w.), kościoły (XVII–XVIII w.), kolegium jezuickie (XVIII w.); Muzeum Juliusza Słowackiego (2004).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKOMUNIKOWANIE MASOWE, jedna z form komunikowania; przekazywanie za pośrednictwem urządzeń technicznych określonych treści, skierowanych jednocześnie do liczebnie wielkich, zróżnicowanych społecznie i anonimowych grup odbiorców. Głównym składnikiem komunikowania masowego są środki masowego przekazu.

Promocje