Haslo: Krzemiński Stanisław

Krzemiński Stanisław, ur. 16 XII 1839, Warszawa, zm. 29 XI 1912, tamże, publicysta, krytyk lit., historyk kultury; 1863 czł. Rządu Nar., dyr. prasy powstańczej; czł. AU; współpracownik pism warsz., sekr. kom. redakcyjnego Wielkiej encyklopedii powszechnej ilustrowanej.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPRASOWE PRAWO, przepisy regulujące funkcjonowanie środków masowego przekazu, zwłaszcza gazet, czasopism, radia i telewizji. Obejmuje m.in. przepisy rejestrowania organów prasowych, prawa i obowiązki dziennikarzy, sprawy przekazywania informacji przez organy władzy, krytyki prasowej, praw do sprostowania, zasad postępowania w sprawach prasowych itp.

Promocje