Haslo: Krzynia

Krzynia, Krzemień, zbiornik retencyjny na Słupi (woj. zachodniopomor.); 75 ha, pojemność całkowita 2,6 mln m3; linia brzegowa rozwinięta, brzegi dość wysokie, zalesione.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKOMUNIKOWANIE MASOWE, jedna z form komunikowania; przekazywanie za pośrednictwem urządzeń technicznych określonych treści, skierowanych jednocześnie do liczebnie wielkich, zróżnicowanych społecznie i anonimowych grup odbiorców. Głównym składnikiem komunikowania masowego są środki masowego przekazu.

Promocje