Haslo: Kulaja, Al-

Kulaja, Al-, Al-Qulay‘ah, fr. El-Goléa, m. w Algierii, w wilai Ghardaja, na Saharze, na wschodnim skraju Wielkiego Ergu Zachodniego; 37 tys. mieszk. (2005); ośr. handl. w regionie uprawy palmy daktylowej, drzew owocowych i zbóż; rzemiosło.Ostatnio czytane