Haslo: Kunsan

Kunsan, m. w zachodniej części Korei Południowej (prow. Dzolla Pn.), u ujścia rzeki Kum do M. Żółtego; 247 tys. mieszk. (2005); port handl. i rybacki; przemysł metal., chem., drzewny, spoż.; fabryka ciężarówek.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowREDAKCJA: 1. Instytucja (lub jej część) zajmująca się przygotowywaniem do wydania (emisji) książek, czasopism, audycji radiowych lub telewizyjnych. Także lokal tej instytucji. 2. Zespół osób należący do kierownictwa redakcji prasowej lub wydawniczej (kolegium redakcyjne); rzadziej stosowane w szerokim znaczeniu - jako zespół pracowników merytorycznych (łącznie ze współpracującymi np. korespondentami) redakcji. 3. Zredagowany utwór; wersja, wariant tekstu.

Promocje