Haslo: Kurram

Kurram, rz. we wschodnim Afganistanie i północno-zachodnim Pakistanie, pr. dopływ Indusu; dł. ok. 320 km; źródła w g. Safed Koh; wykorzystywana do nawadniania; gł. m. Bannu.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKOMUNIKOWANIE MASOWE, jedna z form komunikowania; przekazywanie za pośrednictwem urządzeń technicznych określonych treści, skierowanych jednocześnie do liczebnie wielkich, zróżnicowanych społecznie i anonimowych grup odbiorców. Głównym składnikiem komunikowania masowego są środki masowego przekazu.

Promocje