Haslo: Abruzzo Benjamin

Abruzzo [əbrụzəu] Benjamin, ur. 9 VI 1930, Rockford, zm. 11 II 1985, k. Albuquerque, amerykański przedsiębiorca i pilot balonowy; 1978 pierwszy przelot nad Oceanem Atlantyckim (z M. Andersonem i L. Newmanem); 1981 pierwszy przelot balonem nad Oceanem Spokojnym.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, proces, dzięki któremu jednostka w bezpośrednim kontakcie z inną osobą przekazuje i otrzymuje informacje. Etapy procesu komunikacji: 1) inicjatywa nadawcy, by przekazać określone treści, 2) kodowanie (przełożenie treści na określone zachowania - np. język, gesty), 3) nadawanie (przekazanie wiadomości za pośrednictwem określonych zachowań), 4) odbiór (percepcja zachowań nadawcy przez narządy zmysłów odbiorcy), 5) odkodowywanie (przełożenie odebranych sygnałów na wiadomość), 6) interpretacja wiadomości (przypisanie przez odbiorcę znaczenia odebranej wiadomości - w kontekście jego ogólnej wiedzy o świecie).

Promocje