Haslo: powłoka lakierowa

powłoka lakierowa, warstwa zestalonego wyrobu lakierowego naniesionego na powierzchnię; spełnia funkcję ochronną i dekoracyjną, może być odporna na działanie czynników chem., atmosferycznych, a także dźwiękochłonna, przeciwwibracyjna, przewodząca prąd elektryczny.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSŁOWNIK, zbiór wyrazów lub pojęć danego języka uszeregowanych najczęściej alfabetycznie, z wyjaśnieniem znaczeń w tym samym lub innym języku. W większych słownikach podawane bywają także inne informacje, np. wymowa, etymologia, cytaty ilustrujące użycie, synonimy. Rodzaje słowników: rzeczowe- poświęcone określonym dziedzinom wiedzy (np. medyczny, muzyczny, techniczny) oraz językowe: ogólne (np. Słownik języka polskiego), specjalne (np. Słownik wyrazów obcych) i przekładowe (np. słownik polsko-niemiecki).

Promocje