Haslo: lakiery

lakiery [sanskr. lākṣā], roztwory substancji błonotwórczych (np. olejów schnących, żywic naturalnych lub syntet.) w rozpuszczalnikach, niezawierające pigmentów i wypełniaczy; stosowane do pokrywania powierzchni przedmiotów w celach dekoracyjnych, ochronnych.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowOPIS PATENTOWY, sporządzony według ustalonych zasad opis wynalazku chronionego patentem wydanym przez kompetentny organ państwowy; zawiera m.in.: informacje o wynalazku, opis dotychczasowego stanu techniki w danym zakresie, szczegółowe przedstawienie istoty wynalazku, rysunki, zastrzeżenia patentowe, bibliografię przedmiotową.

Promocje