Haslo: lakrymosternity

lakrymosternity [łac. lacrima ‘łza’, sternuo ‘kicham’], grupa bojowych środków trujących drażniących o działaniu łzawiącym (lakrymującym) i drażniącym górne drogi oddechowe (sternitywowym); używane przez policję do celów prewencyjnych, a w wojsku — ćwiczebnych.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowNOŚNIK DANYCH, inform. ośrodek przechowujący lub przeznaczony do przechowywania w nim danych (ciągów symboli). Zapisanie jakiegoś symbolu na nośniku danych polega na wywołaniu w nim określonej, lokalnej zmiany jego właściwości (np. w przypadku materiału magnetycznego zmianie ulega namagnesowanie jego fragmentu). Nośnikami danych dla komputera są m.in.: tranzystorowa pamięć operacyjna, dyski magnetyczne i CD-ROM.

Promocje